Oproep !!!!!

admin Geen categorie Plaats een Reactie

4 November jl. tijdens het overleg op het ministerie van VWS naar aanleiding van de verkenning van dhr. Rinnooy Kan en het afblazen van de Wet Big2 waren naast alle bekende partijen (minister Bruins, VWS, werkgevers, bonden en Venvn) voor het eerst ook 2 praktiserende verpleegkundigen aanwezig om de stem van de werkvloer te laten horen zodat niet over maar met ons wordt gepraat.

Dát hebben we met zijn allen (leden van het actiecomité en achterban) na een lange hete zomer voor elkaar gekregen naast het afblazen van de wet!

In het overleg hebben we aangegeven dat wij ons kunnen vinden in conclusie van dhr. Rinnooy Kan dat functiedifferentiatie plaats moet vinden op basis van kennis, competenties en ervaring en dus niet alleen op een mbo, hbo of inservice diploma.

Daarnaast hebben we duidelijk aangegeven dat veel werkgevers “gewoon” doorgaan met invoeren Wet Big 2 maar nu onder de noemer functiedifferentiatie zonder overleg met en inspraak van de verpleegkundigen (Bottom-up) zoals zij hebben toegezegd!

Daarom hebben we opgeroepen tot een “Pas op de plaats” iets wat de werkgevers niet hebben toegezegd.

Dhr. Ad Melkert (voorzitter van de NVZ) en aanwezig als woordvoerder namens de BOZ partijen gaf aan eerst graag te vernemen in welke ziekenhuizen, instellingen of organisaties dat gebeurt!

We zijn er duidelijk nog niet, daarom deze oproep:

Wordt functiedifferentiatie op jouw werk “gewoon”  ingevoerd zonder overleg met en inspraak van de verpleegkundigen van de werkvloer alsof de wet nooit is afgeblazen

óf is de functiedifferentiatie nog steeds alleen gebaseerd op een mbo of hbo diploma

Mail ons dan voor 26 november

Dww2018@hotmail.com

Dan nemen we dat mee naar het overleg met de werkgevers!

Brief NVZ “update”

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Deze brief kwam ons ter ogen. Wil een ieder vragen gaan stellen binnen eigen instelling en aangeven wat er wel of niet goed aan. En natuurlijk worden wij graag op de hoogte gehouden. Mail naar dww2018@hotmail.com

Brief NVZ (93 downloads)

na kritische vragen is het volgende bericht geplaatst:

Start verkennend onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen op specialistische afdelingen

Op 12 november 2019 geplaatst door

De NVZ wil weten hoe de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams in ziekenhuizen er uit zou kunnen zien. Ze heeft daarom onderzoeksbureau KBA gevraagd daarvan een beeld te schetsen. Dat gebeurt door middel van interviews bij circa 15 ziekenhuizen. Deze aanpak leidt tot een rapport met adviezen voor ziekenhuizen die met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in gespecialiseerde afdelingen aan de slag willen. Daarnaast bevat het rapport adviezen over hoe de (generieke) functieprofielen uit 2016 verder verbeterd kunnen worden.

Behoefte van ziekenhuizen
Aanleiding voor het onderzoek vormen de vragen van ziekenhuizen die al bezig zijn met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams. Zij ervaren knelpunten bij de inzet van de generieke functieprofielen. Deze functieprofielen, in 2016 door het onderzoeksbureau KBA in opdracht van de NVZ ontwikkeld, lijken onvoldoende aan te sluiten bij de specifieke context van de specialistische teams.

Wet Big II
Ondanks dat de Wet BIG II van tafel is, wil de NVZ doorgaan met een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Allereerst omwille van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Maar ook omdat de NVZ meent dat een optimale inzet van verpleegkundigen uiteindelijk leidt tot een hogere tevredenheid van zorgprofessionals.

Ziekenhuizen hoeven niet te wachten op de resultaten van het KBA-onderzoek of van RN2BLEND. Zij kunnen gewoon doorgaan met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet met behulp van de ontwikkeltuinen. Het KBA-onderzoek schetst een beeld en staat los van het wetenschappelijk onderzoek RN2BLEND dat door de NVZ en NFU wordt uitgevoerd. Uiteraard worden inzichten wel gedeeld met de onderzoekers.

Selectie
De instellingen die voor deelname zijn benaderd door de NVZ, zijn geselecteerd op basis van landelijke spreiding, grootte én initiatieven die bij het NVZ-bureau bekend zijn op het gebied van een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams. Mocht je niet zijn benaderd maar wel menen een zinvolle bijdrage te kunnen leveren door deelname aan het onderzoek, neem dan contact met ons op.

TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Twee leden van het actiecomité BIG II in overgang hebben afgelopen maandag 4 november deelgenomen aan het vervolg gesprek naar aanleiding van de verkenning van dhr Rinnooy Kan.

Naast minister Bruins, die eerder begin oktober al aankondigde de Wet Big2 definitief niet in te dienen waren de partijen aanwezig die eerder betrokken zijn geweest bij de tot standkoming van het wetsvoorstel: FNV, CNV, NU’91, VenVn en de BOZ partijen (werkgevers)

Wij hebben in het gesprek de werkgevers opgeroepen een pas op de plaats te maken.

Er is afgesproken om terug te gaan naar de tekentafel.

De gezamenlijke conclusie aan het einde van het gesprek was:

“Dit was een eerste verkennend gesprek in deze samenstelling van gesprekspartners en dat is constructief verlopen.

Alle partijen onderschrijven de bevindingen van dhr. Rinnooy Kan en zijn bereid om met elkaar verder verkennend om de tafel te gaan om te bezien over welke thema’s voortkomend uit de bevindingen van prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan  gesproken kan worden.

De minister heeft hen uitgenodigd over enkele weken met een terugkoppeling hierover te komen en te horen welke vervolgstappen zij zien.”

Minister Bruins heeft de tweede kamer hierover geïnformeerd met de volgende brief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z21150&did=2019D44080

Gesprek met bonden, V&VN en werkgevers

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Gisteren zat de “Big2 in Overgang” dus aan bij bonden, V&VN en werkgevers. Onder voorzitterschap van Bruins werden daar de pijnpunten besproken. Binnenkort komt VWS met een verslag en zullen wij dat hier publiceren. Verder doen wij, om de verstandhoudingen zuiver te houden, nu geen uitlatingen. En nog wat, wij blijven zo heten, blijven een actiegroep en zijn niet gelieerd aan welke vereniging dan ook. Elke uitlating in de media die onze naam gebruikt of noemt, had daar van ons geen toestemming voor. Zijn daar vragen over, mail dan naar het Wespennest dww2018@hotmail.com

Het wordt tijd dat er HBO-erkenning komt voor de inservice-verpleegkundige!

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Waarom zou je 3000 verpleegkundigen vragen alsjeblieft terug te keren in de zorg als je tegelijkertijd deskundige inservice-verpleegkundigen buitenspel zet en door de achterdeur naar buiten stuurt.

Waarom zou je zoals Hugo de Jonge onlangs zei iedere verpleegkundige vragen 10 of 20% méér te werken (volgens hem is dan het probleem opgelost qua tekorten) als je tegelijkertijd goede, deskundige en zeer ervaren inservice-verpleegkundigen hun werk niet meer laat doen.

Waarom zou je verpleegkundigen uit andere landen gaan werven zonder te weten wat je daadwerkelijk binnen haalt, terwijl je zoveel geweldige inservice-verpleegkundigen al in huis hebt, maar niet meer toelaat in bepaalde functies terwijl ze dit al jaren zeer goed deden.

En dit alles, terwijl heel duidelijk is dat de inservice-verpleegkundige altijd op het 1e deskundigheidsniveau gewerkt heeft, (waarbij Europese erkenning voor de A-opleiding) maar door een fout in beoordeling van uren gedegradeerd zijn!

Oproep: minister Bruins, minister de Jonge, bonden, kamerleden, V&VN: als jullie echt minder tekorten willen, behoud dan deze zéér ervaren, HBO-niveau geschoolde inservice-verpleegkundigen voor de werkvloer en geef ze de erkenning die ze eerder al hadden weer terug! (zie bijgaande stuk)

Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (92 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (85 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (60 downloads)
Niveaubepaling inservice 1986 (86 downloads)

Oude krantartikelen:

Tekort aan vpk Leidsch Dagblad 1985
Inservice AZL Leidsch Dagblad 1984
MDGO-VP Leidsch Dagblad 1988
Vacature Endegeest 1991

Oproep voor contactpersonen van het actiecomité wet BIG2 in overgang

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Het doel van de contactpersoon is:

Een plaatselijke vertegenwoordiger van het actiecomité wet BIG2 in de overgang om de implementatie van de beroepsprofielen (zonder de wet BIG 2) plaatselijk tegen te gaan.

Je houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw organisatie ten aanzien van functiedifferentiatie zowel positief als negatief.

Wij houden je op de hoogte met betrekking tot welke stappen en of actie er kunnen worden ondernomen.

Verder houden we je op de hoogte van de vergaderingen en besluiten van het actiecomité.  Ook ben je van harte welkom om een vergadering bij te wonen. We hopen natuurlijk dat we uit iedere instelling een vertegenwoordiger krijgen.

Meldpunt functiedifferentiatie

admin Geen categorie 1 Reactie

zie onderstaande link:

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/wet-big-ii-van-tafel-hoe-nu-verder

Wanneer groepen of individuele verpleegkundigen onder een nieuwe functiebeschrijving dreigen te vallen (bijvoorbeeld de beschrijving van de mbo verpleegkundige FWG van de NVZ)  die niet overeenkomt met de huidige functie dan moet je daar niet mee akkoord gaan.

Kom in actie: OR en bond contacten, bezwaar maken etc!

Vergelijk vooral je huidige functie met de functiebeschrijving van de hbo verpleegkundige waarin taken als klinisch redeneren en complexe zorg wel worden benoemd; doe je dit dan hoort het in je functiebeschrijving!

Meld eventuele misstanden via onderstaande knop !