Uitnodiging voor verkennend gesprek met dhr Rinnooy Kan

admin Geen categorie 4 Reacties

Het actiecomité heeft onderstaande uitnodiging ontvangen:

Goedemiddag, hierbij wil ik u uitnodigen voor een verkennend gesprek zoals in het onderwerp benoemd.

In de agenda van de heer Rinnooy Kan is ruimte gemaakt op 25 september tussen 9.00 en 16.00 uur. Het gesprek zal 1 a 1,5 uur duren en plaatsvinden in Amsterdam ten kantore van de heer Rinnooy Kan.

Kunt u mij zo spoedig mogelijk laten weten welk tijdstip schikt? veel dank!

   Met vriendelijke groet,

Namens de NVSHV

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste collegae,

Veel ziekenhuizen en categorale instellingen voeren functiedifferentiatie voor mbo- en hbo-verpleegkundigen in. Er komen 2 functies: verpleegkundige en regieverpleegkundige. Dit heeft ook gevolgen voor de SEH-verpleegkundigen en de overgangsregeling. 

Wij willen graag jullie vragen bundelen en deze voorleggen aan deskundigen.

Tevens is er een actiecomité opgericht om in gesprek te gaan over de overgangsregeling. Dus…. heb je vraag over de wet BIG-2 stel deze aan nvshvmail@gmail.com en graag in de cc naar praatmee@wetbig2.nl of plaats de vraag op de website, zie hieronder.

Op de website NVSHV is een pagina geopend waar iedereen een vraag of een reactie kan plaatsen omtrent de wet BIG-2 . Het bestuur zal deze bundelen en meenemen in het overleg. De pagina is via deze link te benaderen  https://www.nvshv.nl/wet-big-2/

Met vriendelijke groet,

Hans van Will, webmaster NVSHV

Persbericht 2

Hildegard Geen categorie Plaats een Reactie

22 augustus 2019.- Begin persbericht –

Op 21 augustus 2019 zat minister Bruno Bruins aan tafel bij Eva Jinek. Dit optreden zou antwoorden moeten geven naar verpleegkundigen toe omtrent wet big 2 , welke op dit moment zeer veel onrust en onvrede geeft bij verpleegkundigen in Nederland De minister heeft in deze uitzending aangegeven zich vol overtuiging hard te willen maken voor het feit dat iedere verpleegkundige gewoon het werk kan blijven doen wat hij/zij op dit moment ook doet en dat het een keuze is om regieverpleegkundige (te worden) en geen verplichting. Wij –verpleegkundigen van Nederland –keken met verbazing toe. De minister geeft aan dat hij heel graag met ons –het actiecomité BIG 2 in Overgang -in gesprek wil. Wij willen graag met de minister praten over de problemen die ontstaan als deze wet in deze vorm doorgaat. De minister is klaarblijkelijk niet juist geïnformeerd vanuit zijn regiegroep.Bij Jinek is het vertrouwen naar de beleidsmakers, zoals de beroepsverenigingen, vakbonden, werkgevers en het ministerie niet vergroot.Reactie van Hanna; ‘met grote verbazing heb ik gisteravond tijdens het programma Jinek uw reactie op de prangende vragen van Eva, betreffende wet BIG 2 aangehoord. Het lijkt erop dat u niet goed op de hoogte bent van de inhoud en de gevolgen van deze wet op ons verpleegkundigen en dus ook op onze toch al zo kwetsbare gezondheidszorg. Ik maak me dan ook grote zorgen over mijn toekomst en die van vele anderen. Gelukkig heeft u aangegeven dat u bereid bent om met ons in gesprek te gaan”. Reactie van Jeroen; “Het is heel bijzonder dat de minister de inhoud van zijn eigen wet niet kent! Als je twee verschillende beroepsprofielen (HBO en MBO) wettelijk gaat verankeren, inclusief twee aparte BIG-registers gaat er wel degelijk iets veranderen en worden taken afgenomen. Je HOEFT idd geen regieverpleegkundigen te worden maar je beroepsprofiel komt dan niet overeen met je werkzaamheden en dat kan niet!”Het actiecomité BIG2 in de overgang verbaast zich over de steeds wisselende inhoud van de boodschap van de minister. In Nieuws&CO laat de minister horen dat deze wet van tafel is en bij Eva Jinek geeft de minister weer een andere versie. Het is voor de verpleegkundige beroepsgroep niet meer te volgen waar de minister mee bezig is. Iedere dag dat deze onzekerheid zich voortzet levert dit schade op. De beroepsgroep wordt onnodig gepolariseerd in voor en tegenstanders. Terwijl voorstanders het hebben over het beroepsprofiel en de tegenstanders het hebben over de tekst zoals die in de wet komt te staan en door de tuchtrechter gebruikt zal worden. Het actiecomité roept betrokkenen op te komen met een transparant en helder verhaal waarin de onderwerpen juist naast elkaar worden belicht. Wij benadrukken dat wij niet tegen functiedifferentiatie zijn, maar tegen beroepsdifferentiatie zoals deze in de wet wordt voorgesteld aan de hand van beroepsprofielen die niet verenigbaar zijn met de huidige, noch toekomstige beroepspraktijk.-Einde persbericht –

Persbericht 1

Hildegard Geen categorie Plaats een Reactie

PERSBERICHT ACTIECOMITE BIG II IN OVERGANG 21 AUGUSTUS 2019-Begin persbericht –

Het actiecomité BIG II in Overgang is tevreden met het besluit van de minister om een onafhankelijke bemiddelaar op te laten treden in de impasse die is ontstaan bij het introduceren van de wet BIG II en de overgangsregeling.Onze groeiende achterban van ruim 60.000 verpleegkundigen en wij als actiecomité verwachten – op korte termijn – een uitnodiging te ontvangen om mee te praten over onze standpunten rondom de wet BIG II en de overgangsregeling.Wij gaan er van uit dat dit op een onafhankelijke en transparante wijze zal plaatsvinden. – Einde persbericht

Brief aan kamerleden

admin Geen categorie 1 Reactie

Geachte Kamerleden,

Inmiddels behoorlijk wat ontwikkelingen op het gebied van BIG 2.
Wij blijven strijden om de wet, of in ieder geval wijziging voor verpleegkundigen in artikel 3, te stoppen.

Op 10 september zitten partijen aan tafel.
De regiegroep met daarin VWS,  werkgevers,  vakbonden en V&VN vergaderen dan over  bi2.
Wij lobbyen bij onze contacten in de politiek om ook aan tafel te zitten bij dit overleg.

Het actiecomité BIG 2 in de Overgang vertegenwoordigt een hele grote groep bezorgde en teleurgestelde verpleegkundigen.
Ik zou u willen vragen u in Den Haag hard te maken om het actiecomité van “twee stoelen” te voorzien aan deze tafel.

Namens actiecomité BIG 2 in de overgang,

Kiki Doove

Nieuws vanuit het actiecomité!

Hildegard Geen categorie 3 Reacties

Vanmiddag heeft het actiecomité een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een aantal bestuursleden van V&VN. Het doel is vooral kennismaken en te komen tot een vervolg. We houden jullie op de hoogte!