Persbericht 1

Hildegard Geen categorie Plaats een Reactie

PERSBERICHT ACTIECOMITE BIG II IN OVERGANG 21 AUGUSTUS 2019-Begin persbericht –

Het actiecomité BIG II in Overgang is tevreden met het besluit van de minister om een onafhankelijke bemiddelaar op te laten treden in de impasse die is ontstaan bij het introduceren van de wet BIG II en de overgangsregeling.Onze groeiende achterban van ruim 60.000 verpleegkundigen en wij als actiecomité verwachten – op korte termijn – een uitnodiging te ontvangen om mee te praten over onze standpunten rondom de wet BIG II en de overgangsregeling.Wij gaan er van uit dat dit op een onafhankelijke en transparante wijze zal plaatsvinden. – Einde persbericht

Brief aan kamerleden

admin Geen categorie 1 Reactie

Geachte Kamerleden,

Inmiddels behoorlijk wat ontwikkelingen op het gebied van BIG 2.
Wij blijven strijden om de wet, of in ieder geval wijziging voor verpleegkundigen in artikel 3, te stoppen.

Op 10 september zitten partijen aan tafel.
De regiegroep met daarin VWS,  werkgevers,  vakbonden en V&VN vergaderen dan over  bi2.
Wij lobbyen bij onze contacten in de politiek om ook aan tafel te zitten bij dit overleg.

Het actiecomité BIG 2 in de Overgang vertegenwoordigt een hele grote groep bezorgde en teleurgestelde verpleegkundigen.
Ik zou u willen vragen u in Den Haag hard te maken om het actiecomité van “twee stoelen” te voorzien aan deze tafel.

Namens actiecomité BIG 2 in de overgang,

Kiki Doove

Nieuws vanuit het actiecomité!

Hildegard Geen categorie 3 Reacties

Vanmiddag heeft het actiecomité een kennismakingsgesprek met de voorzitter en een aantal bestuursleden van V&VN. Het doel is vooral kennismaken en te komen tot een vervolg. We houden jullie op de hoogte!

Bestanden en brieven

Hildegard Bestanden en brieven 2 Reacties

Hieronder kun je rapporten, brieven en voorgestelde werkprofielen lezen met betrekking tot de functiedifferentiatie in Wet BIG 2 en welke gevolgen dit kan hebben voor verpleegkundigen.

Inschrijven op onze nieuwsbrief ?

admin Standard

Dat kan hier: