Brief aan de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste Johan, (van der Spek, secretaris Boz) ,

Wij zijn als vertegenwoordigers van veel verpleegkundigen teleurgesteld in het feit dat de afspraak op 11 december met alle partijen geen doorgang kan vinden.

Van de bonden hebben wij inmiddels  begrepen dat tot op heden nog geen gesprek met hen heeft plaats gevonden.

Nadat eerder aan ons was meegedeeld dat de Cao onderhandelingen de reden waren voor het gevraagde uitstel door de werkgeverspartijen blijkt nu het feit dat de NVZ nog bezig is een bestuurlijke visie op te stellen de reden voor het uitstel te zijn.

De indruk ontstaat dat zowel de werkgevers als de VenVN geen belang denken te hebben bij het door dhr. Rinnooy Kan gestelde tijdspad.

Ondertussen zien wij dat in de praktijk dat een groot deel van de ziekenhuizen en instellingen doorgaan met het invoeren van functiedifferentiatie volledig vormgegeven naar de inhoud van Wet Big 2 en de bijbehorende beroepsprofielen.

Van het toegezegde overleg met de verpleegkundigen veelal geen sprake.

Daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat verpleegkundigen afgelopen zomer duidelijk kenbaar hebben gemaakt niet alleen tegen verankering van functie- c.q. beroepsdifferentiatie in Wet Big2 te zijn, maar ook zeer duidelijk tegen functiedifferentiatie gebaseerd op initiële opleiding.

De begeleidende brief en de rapportage van de proeftuinen NFU  in de bijlage zijn daar een duidelijk voorbeeld; nergens wordt aangegeven dat functiedifferentiatie na het afblazen van Wet Big2 plaats zal vinden op basis van kennis, ervaring en competenties in plaats van louter mbo, hbo of inservice diploma. Ontwikkelen en implementeren van een passend scholings- en ontwikkeltraject kan nog steeds geïnterpreteerd worden als het volgen van de verkorte hbo-v wanneer je mbo of inservice opgeleid bent.  Daarnaast is het NFU rapport zeer algemeen en  weinig onderbouwd.

Graag ontvangen we de volledige rapportages van de betrokken ziekenhuizen.

Wij willen nogmaals benadrukken dat het beroepsprofiel van de regieverpleegkundige overeenkomt met het huidige beroep (én functie) van het merendeel van álle verpleegkundigen; mbo, hbo en inservice opgeleid. Regievoeren, klinisch redeneren, zorg verlenen in complexe en onvoorspelbare situaties, zo nodig gefundeerd afwijken van protocollen, coachen, verpleegkundige leiderschap tonen en zelfs EBP zijn géén nieuwe (BN2020) verpleegkundige competenties!

Wanneer de werkgevers op deze ingeslagen weg doorgaan is van draagvlak onder de beroepsgroep geen enkele sprake; is invoering van functiedifferentiatie gedoemd te mislukken en zal de ook door dhr. Rinnooy Kan benoemde onvrede onder de beroepsgroep alleen maar toenemen!

Wij roepen dan ook nogmaals met klem op tot een signaal vanuit de werkgevers waarin wordt aangeven geen onomkeerbare stappen te nemen en te stoppen met de invoering van functiedifferentiatie tot en met de zomer van 2020.

Verder hebben we begrepen dat wanneer de NVZ tot een visie is gekomen het plan is opnieuw met elke partij apart te overleggen vóór het gesprek op 14 januari ’20, wij zien graag een gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen; dit in verband met de openheid én om verdere vertraging te voorkomen.

Vriendelijke  groet,

Actiecomité Wet Big 2 in de overgang

Geef een reactie