Brief NVZ “update”

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Deze brief kwam ons ter ogen. Wil een ieder vragen gaan stellen binnen eigen instelling en aangeven wat er wel of niet goed aan. En natuurlijk worden wij graag op de hoogte gehouden. Mail naar dww2018@hotmail.com

Brief NVZ (96 downloads)

na kritische vragen is het volgende bericht geplaatst:

Start verkennend onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen op specialistische afdelingen

Op 12 november 2019 geplaatst door

De NVZ wil weten hoe de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams in ziekenhuizen er uit zou kunnen zien. Ze heeft daarom onderzoeksbureau KBA gevraagd daarvan een beeld te schetsen. Dat gebeurt door middel van interviews bij circa 15 ziekenhuizen. Deze aanpak leidt tot een rapport met adviezen voor ziekenhuizen die met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in gespecialiseerde afdelingen aan de slag willen. Daarnaast bevat het rapport adviezen over hoe de (generieke) functieprofielen uit 2016 verder verbeterd kunnen worden.

Behoefte van ziekenhuizen
Aanleiding voor het onderzoek vormen de vragen van ziekenhuizen die al bezig zijn met gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams. Zij ervaren knelpunten bij de inzet van de generieke functieprofielen. Deze functieprofielen, in 2016 door het onderzoeksbureau KBA in opdracht van de NVZ ontwikkeld, lijken onvoldoende aan te sluiten bij de specifieke context van de specialistische teams.

Wet Big II
Ondanks dat de Wet BIG II van tafel is, wil de NVZ doorgaan met een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Allereerst omwille van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Maar ook omdat de NVZ meent dat een optimale inzet van verpleegkundigen uiteindelijk leidt tot een hogere tevredenheid van zorgprofessionals.

Ziekenhuizen hoeven niet te wachten op de resultaten van het KBA-onderzoek of van RN2BLEND. Zij kunnen gewoon doorgaan met de ontwikkelingen die in gang zijn gezet met behulp van de ontwikkeltuinen. Het KBA-onderzoek schetst een beeld en staat los van het wetenschappelijk onderzoek RN2BLEND dat door de NVZ en NFU wordt uitgevoerd. Uiteraard worden inzichten wel gedeeld met de onderzoekers.

Selectie
De instellingen die voor deelname zijn benaderd door de NVZ, zijn geselecteerd op basis van landelijke spreiding, grootte én initiatieven die bij het NVZ-bureau bekend zijn op het gebied van een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams. Mocht je niet zijn benaderd maar wel menen een zinvolle bijdrage te kunnen leveren door deelname aan het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Geef een reactie