Reactie actiecomité naar de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste ….. en andere betrokkenen, Wij waren zeer verbaasd dat de Boz een conceptverklaring heeft opgesteld naar aanleiding van het overleg bij VWS op 10 januari 2020 waar de partijen hebben aangegeven elkaar op een aantal punten te kunnen vinden, zoals is terug te lezen in de diverse verslagen van FNV, NU’91, VenVn en het actiecomité. Het actiecomité heeft tijdens …

verslag bijeenkomst jan 2020 op VWS

admin Geen categorie 1 Reactie

14 januari ‘20 Bijeenkomst: VWS, BoZ partijen, FNV, CNV,  NU’91’, Venvn en actiecomité Big 2 in de overgang. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de diverse deelnemers. Zowel de BoZ partijen als Venvn brengen hun (nieuwe) visie naar voren die grotendeels overeenkomen: Geen beroepsdifferentiatie. Geen functiedifferentiatie op basis van initieel diploma, wel functiedifferentiatie gebaseerd op kennis, ervaring …

Brief aan de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste Johan, (van der Spek, secretaris Boz) , Wij zijn als vertegenwoordigers van veel verpleegkundigen teleurgesteld in het feit dat de afspraak op 11 december met alle partijen geen doorgang kan vinden. Van de bonden hebben wij inmiddels  begrepen dat tot op heden nog geen gesprek met hen heeft plaats gevonden. Nadat eerder aan ons was meegedeeld dat de Cao onderhandelingen …

Stappenplan functiedifferentiatie

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Bij elke functiedifferentiatie zal een herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de instelling plaatsvinden.Dat komt eigenlijk neer op een reorganisatie. En wanneer er gereorganiseerd wordt, heeft de ondernemingsraad in ieder geval adviesrecht op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR zal zelf zijn rechten willen opeisen. Neem contact op met de Ondernemingsraad en …

Verhaal van een verpleegkundige

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Even over nagedacht, maar het item in DWDD zette me aan tot een persoonlijk menselijk verhaal, een persoonlijk manifest in deze verpleegkundige chaos! Ik weet zeker dat er nog veel meer mooie verhalen zijn! #levedeverpleegkundige #dankjedokter #levedeverzorgende 1961: Als 1-jarig meisje werd mijn toekomst min of meer bepaald door een pot kokend hete koffie die ik over me heen kreeg, …

Oproep !!!!!

admin Geen categorie Plaats een Reactie

4 November jl. tijdens het overleg op het ministerie van VWS naar aanleiding van de verkenning van dhr. Rinnooy Kan en het afblazen van de Wet Big2 waren naast alle bekende partijen (minister Bruins, VWS, werkgevers, bonden en Venvn) voor het eerst ook 2 praktiserende verpleegkundigen aanwezig om de stem van de werkvloer te laten horen zodat niet over maar …

Brief NVZ “update”

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Deze brief kwam ons ter ogen. Wil een ieder vragen gaan stellen binnen eigen instelling en aangeven wat er wel of niet goed aan. En natuurlijk worden wij graag op de hoogte gehouden. Mail naar dww2018@hotmail.com na kritische vragen is het volgende bericht geplaatst: Start verkennend onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen op specialistische afdelingen Op 12 november 2019 geplaatst door …

TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Twee leden van het actiecomité BIG II in overgang hebben afgelopen maandag 4 november deelgenomen aan het vervolg gesprek naar aanleiding van de verkenning van dhr Rinnooy Kan. Naast minister Bruins, die eerder begin oktober al aankondigde de Wet Big2 definitief niet in te dienen waren de partijen aanwezig die eerder betrokken zijn geweest bij de tot standkoming van het …