Toelichting niet tekenen verklaring

admin Geen categorie 2 Reacties

12 januari 2021 Beste collega’sHet afgelopen jaar hebben we als actiecomité diverse gesprekken gevoerd op advies van Rinnooy Kan met werkgevers/ bonden/ beroepsgroep om tot een gezamenlijke verklaring te komen, waarvan 16 december het laatste overleg heeft plaatsgevonden naar aanleiding van onze mail van 3 december waarin wij aangaven niet akkoord te gaan met de opgestelde conceptverklaring. Tijdens het overleg …

Reactie op conceptverklaring

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste mensen,  Dank voor het zetten van een volgende stap om te komen tot een verklaring en ik ben blij dat dit voorstel op zo’n breed draagvlak kan rekenen.   De rechtstreeks binding van instellingen, die nu is toegevoegd kan (verenigings-rechtelijk) niet op BoZ-niveau worden gerealiseerd. De rechtstreekse binding kan alleen branchegewijs via cao-afspraken gestalte krijgen. Ik heb dat in ons laatste mondelinge …

Reactie op conceptverklaring

admin Geen categorie 1 Reactie

Bij deze onze reactie op de conceptverklaring functiedifferentiatie september 2020. In onze schriftelijke reactie van 8 maart’20 op het eerdere concept hebben wij het volgende aangegeven: “Bijna dagelijks ontvangt het actiecomité mails waaruit blijkt dat met name inservice opgeleide verpleegkundigen maar ook mbo en hbo opgeleide verpleegkundigen met een diploma van voor 2016 of zelfs van voor 2018 ernstig worden …

Tot nu toe !

admin Geen categorie 1 Reactie

Na ruim 2 jaar vragen, trekken, bellen, gesprekken en zelfs een WOB verzoek zijn dit  de enige documenten die VWS en de SBB kunnen overleggen ter onderbouwing voor de indeling inservice opleidingen op Mbo niveau. Ministerie OCW heeft geen gegevens. SBB (voorheen Calibris) de organisatie verantwoordelijk voor de beoordeling gaf nu aan dat het geen beoordeling was maar een indeling …

Oproep !

admin Geen categorie 1 Reactie

Het blijkt NVZ beleid te zijn om functiedifferentiatie door te voeren op basis van initiële opleiding, dit tegen alle afspraken in! Ook gaan andere werkgevers van UMC’s en GGZ gewoon door. Wij vragen ons af hoe wij kunnen zorgen dat we niet afgeserveerd worden. Stuur jullie mening graag naar dww2018@hotmail.com

Reactie actiecomité naar de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste ….. en andere betrokkenen, Wij waren zeer verbaasd dat de Boz een conceptverklaring heeft opgesteld naar aanleiding van het overleg bij VWS op 10 januari 2020 waar de partijen hebben aangegeven elkaar op een aantal punten te kunnen vinden, zoals is terug te lezen in de diverse verslagen van FNV, NU’91, VenVn en het actiecomité. Het actiecomité heeft tijdens …

verslag bijeenkomst jan 2020 op VWS

admin Geen categorie 1 Reactie

14 januari ‘20 Bijeenkomst: VWS, BoZ partijen, FNV, CNV,  NU’91’, Venvn en actiecomité Big 2 in de overgang. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de diverse deelnemers. Zowel de BoZ partijen als Venvn brengen hun (nieuwe) visie naar voren die grotendeels overeenkomen: Geen beroepsdifferentiatie. Geen functiedifferentiatie op basis van initieel diploma, wel functiedifferentiatie gebaseerd op kennis, ervaring …