Doel actiecomité

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep die vanuit allerlei sectoren werkzaam zijn binnen de algemene- en academische ziekenhuizen, GGZ, wijk, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wij zijn (gespecialiseerd) inservice-, mbo- of hbo opgeleid verpleegkundigen. Onze groep bestaat uit verpleegkundigen die zich hebben verbonden tot een actiecomité. Petitiehouders, actiegroep UMC’s in actie, verpleegkundigen in den lande en diverse critici van de nieuwe regelgeving Wet BIG 2 hebben zicht samengevoegd en hieruit is actiegroep BIG II in Overgang ontstaan.

Wat zijn de doelstellingen van BIG II in overgang?

Wij zijn tegen het nieuwe plan waarin twee verschillende verpleegkundige beroepen worden opgenomen in het BIG register en het daaraan gekoppelde overgangsregeling zoals die door commissie Meurs is geadviseerd omdat:

 1. Opname van twee verpleegkundige beroepen zal leiden tot versnippering binnen de beroepsgroep. De essentie van het verpleegkundig beroep dreigt te worden aangetast als het gaat om oog houden rondom de context van de zorgvrager en het interveniëren in situaties die aan wisselende veranderingen m.b.t. complexiteit onderhevig zijn. Kwaliteit- en continuïteit van zorg loopt risico.
 2. Functiedifferentiatie verankeren in de wet zal onherroepelijk leiden tot verzwakking van juridische- en arbeidsrechtelijke positie van veel verpleegkundigen. De consequenties zijn niet goed onderzocht, daarover willen wij duidelijkheid hebben.
 3. Verpleegkundigen uit de praktijk zijn te weinig betrokken geweest in de implementatie van deze wet. Wij eisen dat we als gesprekspartner aan tafel zitten bij verdere implementatie van Wet BIG 2. Ook omdat onze achterban inmiddels groter is dan de beroepsvereniging V&VN zelf.

Welke acties zijn inmiddels in gang gezet?

 1. Het koppelen van meerdere doelgroepen vanuit verschillende sociale media tot een groep van meer dan 60.000 verpleegkundigen;
 2. Voeren van gesprekken met meerdere Kamerleden van verschillende partijen over de kritiek van verpleegkundigen rondom de overgangsregeling wet BIG II nadat er al vanaf 2017 gesprekken hebben plaats gevonden met VWS, Commissie Meurs, V&VN, vakbonden etc.
 3. Het aanschrijven van en de dialoog aangaan met verschillende partijen zoals beroepsverenging V&VN, bonden, werkgevers, juristen;
 4. Zoeken van media aandacht voor onze zaak;
 5. Voeren van constructieve gesprekken met vakbond NU ’91 en afspraken gemaakt over het gezamenlijk voortzetten van actie tgen de overgangsregeling, functiedifferentiatie in de wet en het nieuwe beroep van regieverpleegkundige;
 6. Zoeken van onafhankelijke juridische steun;

Welke acties komen er nog?

 1. We gaan van start met NU ’91 om standpunten te formuleren over enerzijds het onderwijs en anderzijds beroepsontwikkeling, met verpleegkundigen aangesloten bij onze groep uit alle facetten van de verpleegkunde;
 2. We laten ons ondersteunen door juristen die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg en laten hun uitzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om deze wetgeving tegen te houden of aan te passen, zodat het recht doet aan de positie van inservice-, mbo- en hbo opgeleide verpleegkundigen;
 3. We laten gezondheidsjuristen kijken naar de effecten van deze wetgeving op het tuchtrecht zodat duidelijk wordt welke consequenties twee verpleegkundige beroepen in hetzelfde register hebben voor verpleegkundigen. Daarnaast willen we weten wat we moeten vastleggen in de raamwetgeving zodat we later niet bij AMvB zaken tegenkomen waar we niets tegen kunnen doen;
 4. We gaan (ondersteund door verschillende Kamerleden) aan tafel bij de minister om te praten over de wet BIG II en de mogelijkheden en onmogelijkheden bij implementatie ervan;
 5. We willen excuses van de minister, de beroepsvereniging en bonden voor de devaluatie van waardevolle diploma’s betreffende het overgrote deel van de verpleegkundige beroepsgroep. Ook vragen wij om excuses voor het veel te snel goedkeuren van de overgangsregeling door de commissie Meurs zonder dat de beroepsgroep voldoende en zichtbaar betrokken is geweest;
 6. We zetten een vakantiekaarten actie op touw om onze positie op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij de politiek;
 7. We gaan de IGJ vragen uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen van implementering van deze wetgeving op de toetsbaarheid van patiëntveiligheid.