Download pagina

Brieven en notities

Notitie Signalen en Gevolgen inzake Wet Big II (10 downloads)
Melding IGJ (4 downloads)
BoZ reactie rapport Commissie_Meurs (4 downloads)
Brief aan Kamer overgangsregeling Big-II (5 downloads)
kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige (2 downloads)
Vragen van diverse fractieleden (1 download)
Profielen
NFU Werkprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige (6 downloads)
Up-to-date voorstel werkprofielen umc (4 downloads)
beroepsprofiel mbo opgeleide verpleegkundige (155 downloads)
beroepsprofiel hbo opgeleide verpleegkundige (1 download)
BIG II op vakantie
BIG II op vakantie (6 downloads)
Brief steun belangengroepen
Brief steun belangengroepen (170 downloads)
Uitslag verkenning dhr Rinnooy Kan
Brief dhr Rinnooy Kan (176 downloads)
Brief minister Bruins (152 downloads)
Divers
Rondkijken om te zien hoe het is (135 downloads)
antwoorden op begrotingsvragen (133 downloads)
antwoord kamervragen (146 downloads)
BoZ en functiedifferentiatie (141 downloads)
Brief H.R.G. Verldkamp uit 1986 (191 downloads)
NFU en functiedifferentiatie (130 downloads)
Gespreksverslag ARK (met ALLE aanvullingen verwerkt) (125 downloads)
IGJ 2017 Nota (130 downloads)
LUMC HR Beleidsplan 2019 (135 downloads)
NVZ vacature (160 downloads)
RVS+advies (123 downloads)
SP Kamervragen (124 downloads)
Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel (131 downloads)
Inservice is HBO
Niveaubepaling inservice 1986 (246 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (146 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (188 downloads)
Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (186 downloads)