Download pagina

Brieven en notities

Notitie Signalen en Gevolgen inzake Wet Big II (10 downloads)
Melding IGJ (4 downloads)
BoZ reactie rapport Commissie_Meurs (4 downloads)
Brief aan Kamer overgangsregeling Big-II (5 downloads)
kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige (2 downloads)
Vragen van diverse fractieleden (1 download)
Profielen
NFU Werkprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige (5 downloads)
Up-to-date voorstel werkprofielen umc (4 downloads)
beroepsprofiel mbo opgeleide verpleegkundige (115 downloads)
beroepsprofiel hbo opgeleide verpleegkundige (1 download)
BIG II op vakantie
BIG II op vakantie (6 downloads)
Brief steun belangengroepen
Brief steun belangengroepen (130 downloads)
Uitslag verkenning dhr Rinnooy Kan
Brief dhr Rinnooy Kan (132 downloads)
Brief minister Bruins (112 downloads)
Divers
Rondkijken om te zien hoe het is (95 downloads)
antwoorden op begrotingsvragen (95 downloads)
antwoord kamervragen (103 downloads)
BoZ en functiedifferentiatie (98 downloads)
Brief H.R.G. Verldkamp uit 1986 (144 downloads)
NFU en functiedifferentiatie (88 downloads)
Gespreksverslag ARK (met ALLE aanvullingen verwerkt) (88 downloads)
IGJ 2017 Nota (88 downloads)
LUMC HR Beleidsplan 2019 (95 downloads)
NVZ vacature (115 downloads)
RVS+advies (85 downloads)
SP Kamervragen (84 downloads)
Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel (94 downloads)
Inservice is HBO
Niveaubepaling inservice 1986 (174 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (104 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (142 downloads)
Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (148 downloads)