Download pagina

Brieven en notities

Notitie Signalen en Gevolgen inzake Wet Big II (10 downloads)
Melding IGJ (4 downloads)
BoZ reactie rapport Commissie_Meurs (4 downloads)
Brief aan Kamer overgangsregeling Big-II (5 downloads)
kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige (2 downloads)
Vragen van diverse fractieleden (1 download)
Profielen
NFU Werkprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige (5 downloads)
Up-to-date voorstel werkprofielen umc (4 downloads)
beroepsprofiel mbo opgeleide verpleegkundige (103 downloads)
beroepsprofiel hbo opgeleide verpleegkundige (1 download)
BIG II op vakantie
BIG II op vakantie (6 downloads)
Brief steun belangengroepen
Brief steun belangengroepen (114 downloads)
Uitslag verkenning dhr Rinnooy Kan
Brief dhr Rinnooy Kan (117 downloads)
Brief minister Bruins (99 downloads)
Divers
Rondkijken om te zien hoe het is (80 downloads)
antwoorden op begrotingsvragen (79 downloads)
antwoord kamervragen (87 downloads)
BoZ en functiedifferentiatie (84 downloads)
Brief H.R.G. Verldkamp uit 1986 (123 downloads)
NFU en functiedifferentiatie (73 downloads)
Gespreksverslag ARK (met ALLE aanvullingen verwerkt) (73 downloads)
IGJ 2017 Nota (72 downloads)
LUMC HR Beleidsplan 2019 (81 downloads)
NVZ vacature (94 downloads)
RVS+advies (70 downloads)
SP Kamervragen (70 downloads)
Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel (76 downloads)
Inservice is HBO
Niveaubepaling inservice 1986 (152 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (91 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (125 downloads)
Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (135 downloads)