Download pagina

Brieven en notities

Notitie Signalen en Gevolgen inzake Wet Big II (10 downloads)
Melding IGJ (4 downloads)
BoZ reactie rapport Commissie_Meurs (4 downloads)
Brief aan Kamer overgangsregeling Big-II (5 downloads)
kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige (2 downloads)
Vragen van diverse fractieleden (1 download)
Profielen
NFU Werkprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige (6 downloads)
Up-to-date voorstel werkprofielen umc (4 downloads)
beroepsprofiel mbo opgeleide verpleegkundige (174 downloads)
beroepsprofiel hbo opgeleide verpleegkundige (1 download)
BIG II op vakantie
BIG II op vakantie (6 downloads)
Brief steun belangengroepen
Brief steun belangengroepen (191 downloads)
Uitslag verkenning dhr Rinnooy Kan
Brief dhr Rinnooy Kan (197 downloads)
Brief minister Bruins (173 downloads)
Divers
Rondkijken om te zien hoe het is (153 downloads)
antwoorden op begrotingsvragen (152 downloads)
antwoord kamervragen (166 downloads)
BoZ en functiedifferentiatie (157 downloads)
Brief H.R.G. Verldkamp uit 1986 (210 downloads)
NFU en functiedifferentiatie (145 downloads)
Gespreksverslag ARK (met ALLE aanvullingen verwerkt) (140 downloads)
IGJ 2017 Nota (147 downloads)
LUMC HR Beleidsplan 2019 (146 downloads)
NVZ vacature (181 downloads)
RVS+advies (138 downloads)
SP Kamervragen (139 downloads)
Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel (146 downloads)
Inservice is HBO
Niveaubepaling inservice 1986 (269 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (163 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (212 downloads)
Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (200 downloads)