Download pagina

Brieven en notities

Notitie Signalen en Gevolgen inzake Wet Big II (10 downloads)
Melding IGJ (4 downloads)
BoZ reactie rapport Commissie_Meurs (4 downloads)
Brief aan Kamer overgangsregeling Big-II (5 downloads)
kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige (2 downloads)
Vragen van diverse fractieleden (1 download)
Profielen
NFU Werkprofielen verpleegkundige en regieverpleegkundige (5 downloads)
Up-to-date voorstel werkprofielen umc (4 downloads)
beroepsprofiel mbo opgeleide verpleegkundige (142 downloads)
beroepsprofiel hbo opgeleide verpleegkundige (1 download)
BIG II op vakantie
BIG II op vakantie (6 downloads)
Brief steun belangengroepen
Brief steun belangengroepen (158 downloads)
Uitslag verkenning dhr Rinnooy Kan
Brief dhr Rinnooy Kan (161 downloads)
Brief minister Bruins (138 downloads)
Divers
Rondkijken om te zien hoe het is (120 downloads)
antwoorden op begrotingsvragen (118 downloads)
antwoord kamervragen (132 downloads)
BoZ en functiedifferentiatie (126 downloads)
Brief H.R.G. Verldkamp uit 1986 (175 downloads)
NFU en functiedifferentiatie (118 downloads)
Gespreksverslag ARK (met ALLE aanvullingen verwerkt) (113 downloads)
IGJ 2017 Nota (117 downloads)
LUMC HR Beleidsplan 2019 (124 downloads)
NVZ vacature (145 downloads)
RVS+advies (111 downloads)
SP Kamervragen (112 downloads)
Verslag actiecomité BIG2 in de overgang m.b.t. BIG-II definitief van tafel (118 downloads)
Inservice is HBO
Niveaubepaling inservice 1986 (229 downloads)
B-verpleegkundige 1978 SBB (136 downloads)
Inservice verpleegkundige is HBO niveau per branche (175 downloads)
Proefschrift_Koos_Duivesteijn_2016 (174 downloads)