Over ‘Overhead’ in de Gezondheidszorg gesproken

 • 16 november 2019 om 15:23 #1416

  Over ‘Overhead’ in de Gezondheidszorg gesproken

  Verpleegkundigen, collega’s let op uw zaak!!!

  “If several people attempt to work toward a common goal but do so without
  coordination, duplication of effort, inefficiency, and even failure to achieve
  the goal may occur. Effective coordination effort requires that persons involved
  reach a common understanding of their goal, know their respective in its achievement,
  perform in an agreed manner so that the activities will be properly related to the
  goal, and communicate developments and changes resulting from their actions whenever
  such information is necessary for the performance of other roles.”

  Orem D. E. (1991: 250) Nursing, concepts of practice. St. Louis: MOSBY Yearbook.

  Verlies tijdens de acties en besprekingen niet uit het oog dat binnen de ziekenhuis & opleidings-bureaucratieën ‘overhead’ nauwelijks of niet wordt aangepakt. Er zal door een groot deel van het huidige management altijd gezocht worden naar bescherming van haar eigen belangen d.m.v. van aanpassingen in de organisaties die (veelal) ten koste zullen gaan van de patiëntenzorg & verpleegkundige beroepsgroep en andere professionals in de verpleegkundige werkplaats(en).

  Getuige de onderstaande verklaring van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. (NVZ):
  13-11-2019

  “Van ziekenhuizen krijgen we echter signalen dat het lastig is om met name gespecialiseerde verpleegkundigen gedifferentieerd in te zetten. De generieke functieprofielen voor mbo- en hbo- verpleegkundigen in ziekenhuizen die eind 2016 door het onderzoeksbureau KBA in opdracht van de NVZ zijn opgesteld, lijken hier onvoldoende op aan te sluiten. Wij hebben daarom het onderzoeksbureau KBA gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden en knelpunten van een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams.”

  Het argument dat signalen vanuit ziekenhuizen aangeven dat het lastig is om met name gedifferentieerd verpleegkundigen in te zetten in specialistische teams is een ongeldig argument. Om twee redenen:

  * Ziekenhuizen geven geen signalen af (over bureaucratie gesproken); gespecialiseerde verpleegkundigen en hun direct leidinggevenden geven signalen af;
  * In de zorgorganisaties zijn in het (recente) verleden allang valide en goed onderbouwde analyses afgegeven waarom een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams slechts zeer beperkt mogelijk is.

  Het onderzoeksbureau KBA dat niet is staat is geweest voor veel geld de generieke functieprofielen aan te laten sluiten op de gespecialiseerde beroepsprofielen krijgt nu het verzoek om voor veel geld een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden en knelpunten van een gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in specialistische teams.

  Waarom?: “Omdat er niet naar de gespecialiseerde verpleegkundigen en hun verpleegkundige leidinggevenden in de verpleegkundige werkplaatsen van de organisatie wordt geluisterd. (Dat geldt overigens in alle zorgorganisaties voor zorg en verpleging.) Als dat wel het geval zou zijn, dan zou de gespecialiseerde expertise van de verpleegkundigen en hun direct verpleegkundig leidinggevenden, in welk zorgveld dan ook, onherroepelijk leiden tot sanering binnen de managementlagen van de zorg en opleiding organisaties.

  “It follows that the intrinsic difficulty of any explicit statement of the logic of
  practice is intensified by the obstacle of the whole set of authorized representations
  in which the group is willing to recognize itself”

  Bourdieu P. (1990) The Logic of Practice. California Stanford: Stanford University Press.

  Daarom geachte collega’s wil ik het niet te lang maken. Wij hebben immers wel wat beters te doen. Bijgevoegd in de bijlage twee van de vele stukken over functiedifferentie op de IC. Door alle jaren heen zijn deze bijdragen gespecialiseerde verpleegkundigen met veel inzet vanaf de werkvloer en direct leidinggevenden gegenereerd, maar omdat zij een bedreiging vormen voor een groot deel van het ziekenhuis en opleidingsmanagement ook net zo snel weer genegeerd.

  Joop van den Burg

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.