Rondkijken om te zien hoe het is. Reactie op het advies van de heer Kan

 • 19 oktober 2019 om 07:42 #1291

  Aan:
  Bestuur en kernleden “Eigen Regie; Wet BIG 2”

  Van:
  J. M. van den Burg
  Gepensioneerd Hoofd/IC Verpleegkundige

  Geacht bestuur en kernleden,

  Er wordt wel eens gezegd dat: “Cynisme een teken is van opperste smart” en ik deel deze opvatting.

  Waarom Cynisch?

  Terwijl wij in de GZ sinds een jaar of tien geconfronteerd worden met een kettingreactie van omvallende zieken- en verzorgingshuizen, waarbij patiënten en zorgbelasting over schutting van andere GZ organisaties worden gegooid, zien wij dat bestuurders en managers van deze instellingen en politici ongestraft weg kunnen komen. Ze laten gewoon de boel, de boel en worden niet ter verantwoording geroepen.

  Maar als een ‘pleeg’ door tekort aan bekwaam personeel en niet vol te houden werkdruk op de werkvloer de fout in gaat, is het ‘huis’ te klein. Het publiekelijk aan de kaak stellen van bepaalde als onbevredigend ervaren verzorgingssituaties is dan niet van de lucht. De werkelijke oorzaken worden echter voor het publiekelijk uit beeld gehouden en niet aangepakt.

  Ik schreef in mijn laatste bijdrage voor jullie website Rondkijken om te zien hoe het is:

  Drijvende krachten achter deze ontwikkelingen zijn de externe & interne economische en organisatiestrategieën die de ‘marktwerking’ als uitgangspunt nemen en niet de ‘humane zorgverlening’. De doorwerking van deze strategieën op het niveau van de werkvloeren voor verpleging en verzorging uit zich door veranderingen in de cultuur van de afdelingen, bezuinigingen, tekorten op de arbeidsmarkt, personele eisen t.a.v. werk / privé patronen, etc. etc.

  Een prachtig voorbeeld van deze ‘marktwerking’ blijkt uit een advertentie voor De Nationale Zorgdialoog in de NRC van dinsdag 15 oktober 2019. Als je de NRC website (nrclive.nl/zorg) bekijkt en ziet wie er spreken en waarom het gaat, dan schieten de tranen in je ogen. Hier worden de begrippen ‘Zorg en Zorg-verlenen’ in eigenlijke zin van het woord niet alleen misbruikt, maar ingezet ten gunste van de markt. Het gaat slechts zijdelings over- en voor- de zorgprofessional, die wordt alleen genoemd en gebruikt om een product aan de man/vrouw te brengen. Zie attachment en bekijk de website.

  Lees mijn reeds toegestuurde scriptie (UVA/Sociologie/Zorg & Beleid) Omzien naar elkaar. Distilleer er punten uit die jullie keihard kunnen inzetten tijdens toekomstige gesprekken om jullie en onze verpleegkundige toekomst veilig te stellen; ook voor de patiënt. (De scriptie gaat over een ICU in een Academisch Ziekenhuis, maar dezelfde processen en problemen spelen al jaren binnen de hele GZ)

  O ja …., als je voor het eerst een overleg ingaat om voor ons ‘verpleegkundigen en verzorgenden’ zaken te regelen kijk wie er naar voren worden geschoven als voorzitter van het college en wie de gesprekspartners worden.

  Op het moment dat je denkt “nou ….., met ‘die’ zou ik samen wel zware patiënten/cliënten willen verzorgen of als direct leidinggevende een afdeling willen aansturen, dan kun je gerust het gesprek ingaan. Heb je dat gevoel niet, wees dan op je hoede. Denk dan eerst: “Wie profiteert hier van de uitkomst??”

  Tot slot:

  “Wanneer bepaalde principes, meningen of institutionele praktijken gevolgen hebben
  die ofwel in strijd zijn met andere fundamentele principes, ofwel overduidelijk
  catastrofaal zijn ( in welk geval ze gewoonlijk in strijd zijn met een ander belangrijk principe),
  zou dit voor een oprecht iemand reden moeten zijn om die principes, meningen of praktijken
  opnieuw te bekijken, te heroverwegen en zo nodig bij te stellen, of volledig te verwerpen.”

  Goldhagen (2002:194) Een morele afrekening. Amsterdam: De Bezige Bij uitgeverij.

  Ik heb in het attachment het vervolg op mijn eerdere bijdragen gevoegd: “Rondkijken om te zien hoe het is.”

  Heel veel sterkte!!

  Met vriendelijke groeten,
  Joop van den Burg
  Tel. 020-6901385
  E-mail: jmvandenburg@hotmail.com

  PS. De vraag: “Wie profiteert” heb ik niet bedacht. Dat was de socioloog Robert King Merton.

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.