Reactie actiecomité naar de BOZ

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Beste ….. en andere betrokkenen,

Wij waren zeer verbaasd dat de Boz een conceptverklaring heeft opgesteld naar aanleiding van het overleg bij VWS op 10 januari 2020 waar de partijen hebben aangegeven elkaar op een aantal punten te kunnen vinden, zoals is terug te lezen in de diverse verslagen van FNV, NU’91, VenVn en het actiecomité. Het actiecomité heeft tijdens de bijeenkomst bedenkingen geuit tegen het lokale karakter van de invulling van functiedifferentiatie en aangegeven dat dit alleen mogelijk is wanneer er duidelijke kaders worden gesteld zowel door de Boz als door het ministerie van VWS.

Met de opgestelde verklaring worden wat ons betreft een aantal stappen overgeslagen.

Inmiddels is ons duidelijk geworden dat de door de Boz benoemde visie waarbij expliciet niet alleen opleiding maar ook ervaring en EVC’s de basis zouden vormen voor functiedifferentiatie (zoals al decennialang gebruikelijk is voor verpleegkundigen) zodra deze de vergadertafel heeft verlaten, in de praktijk neerkomt op mbo-hbo diploma differentiatie waarbij ervaring en EVC’s geen enkele rol spelen. Daarnaast hebben we signalen ontvangen dat mogelijk binnen de verschillende branches in de zorg een andere invulling en vervolg aan de visie gegeven zal worden.

Het lijkt er sterk op dat de werkgevers onder de noemer functiedifferentiatie alsnog mbo-hbo diploma differentiatie; zoals beoogd met Wet Big2 (waarbij BN2020 als leidend wordt gezien) willen invoeren daarbij alle gefundeerde protesten uit het verpleegkundige veld negerend!                         

Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg en daarnaast leiden tot een toename van de nu al zeer hoge uitstroom.

Wij zullen ons vanzelfsprekend dan ook niet aan de opgestelde verklaring committeren. Het lijkt ons verstandig om op korte termijn een afspraak te maken samen met alle betrokken partijen om te bespreken welke kaders /voorwaarden daarvoor nodig zijn.

Vriendelijke groet,

Actiecomité Wet Big 2 in de overgang

Geef een reactie