Oproep !!!!!

admin Geen categorie Plaats een Reactie

4 November jl. tijdens het overleg op het ministerie van VWS naar aanleiding van de verkenning van dhr. Rinnooy Kan en het afblazen van de Wet Big2 waren naast alle bekende partijen (minister Bruins, VWS, werkgevers, bonden en Venvn) voor het eerst ook 2 praktiserende verpleegkundigen aanwezig om de stem van de werkvloer te laten horen zodat niet over maar met ons wordt gepraat.

Dát hebben we met zijn allen (leden van het actiecomité en achterban) na een lange hete zomer voor elkaar gekregen naast het afblazen van de wet!

In het overleg hebben we aangegeven dat wij ons kunnen vinden in conclusie van dhr. Rinnooy Kan dat functiedifferentiatie plaats moet vinden op basis van kennis, competenties en ervaring en dus niet alleen op een mbo, hbo of inservice diploma.

Daarnaast hebben we duidelijk aangegeven dat veel werkgevers “gewoon” doorgaan met invoeren Wet Big 2 maar nu onder de noemer functiedifferentiatie zonder overleg met en inspraak van de verpleegkundigen (Bottom-up) zoals zij hebben toegezegd!

Daarom hebben we opgeroepen tot een “Pas op de plaats” iets wat de werkgevers niet hebben toegezegd.

Dhr. Ad Melkert (voorzitter van de NVZ) en aanwezig als woordvoerder namens de BOZ partijen gaf aan eerst graag te vernemen in welke ziekenhuizen, instellingen of organisaties dat gebeurt!

We zijn er duidelijk nog niet, daarom deze oproep:

Wordt functiedifferentiatie op jouw werk “gewoon”  ingevoerd zonder overleg met en inspraak van de verpleegkundigen van de werkvloer alsof de wet nooit is afgeblazen

óf is de functiedifferentiatie nog steeds alleen gebaseerd op een mbo of hbo diploma

Mail ons dan voor 26 november

Dww2018@hotmail.com

Dan nemen we dat mee naar het overleg met de werkgevers!

Geef een reactie