Stappenplan functiedifferentiatie

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Bij elke functiedifferentiatie zal een herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de instelling plaatsvinden.
Dat komt eigenlijk neer op een reorganisatie. En wanneer er gereorganiseerd wordt, heeft de ondernemingsraad in ieder geval adviesrecht op grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR zal zelf zijn rechten willen opeisen. Neem contact op met de Ondernemingsraad en betrek ze bij het gehele proces.

Zorg dat ze:

 • aanwezig zijn bij voorlichtingsbijeenkomsten,
 • de werkvloer opgaan
 • een spreekuur houden
 • een enquête houden onder de verpleegkundigen
 • een onderdeelcommissie conform de WOR instellen waarin
  verpleegkundigen zitting hebben. Een dergelijke onderdeelcommissie heeft op grond van de WOR meer rechten en bevoegdheden dan een VAR. Uiteraard kan de VAR ook worden omgevormd tot onderdeelcommissie van de OR.

Als het inderdaad gaat om een reorganisatie heeft de vakbond daar ook een rol in. Als er een Sociaal Plan moet komen onderhandelen de vakbonden over dat Sociaal Plan en spreken het af. Als het goed is werken Ondernemingsraad en vakbond nauw samen bij een reorganisatie en stemmen ze hun werkzaamheden af.

En verder:

 • Vraag na hoe de verpleegkundigen betrokken worden
 • Benoem de situatie bij de VAR
 • Benoem het advies van Rinnooy Kan
 • Maak duidelijk dat een reorganisatie waarbij een groot deel van het verplegend personeel betrokken is, gevolgen heeft voor de hele organisatie
 • Neem contact op met vakbondsconsulent(e) eerste lijn van de FNV in jouw instelling.
 • Zij zijn door de FNV geïnstrueerd over de actuele situatie
 • Is er geen vakbondsconsulent(e), neem dan contact op met FNV.

Kom je er niet uit, neem dan contact op met actiecomité: dww2018@hotmail.com
Zie verder ook onze website: www.wetbig2.nl

Geef een reactie