TERUG NAAR DE TEKENTAFEL

admin Geen categorie Plaats een Reactie

Twee leden van het actiecomité BIG II in overgang hebben afgelopen maandag 4 november deelgenomen aan het vervolg gesprek naar aanleiding van de verkenning van dhr Rinnooy Kan.

Naast minister Bruins, die eerder begin oktober al aankondigde de Wet Big2 definitief niet in te dienen waren de partijen aanwezig die eerder betrokken zijn geweest bij de tot standkoming van het wetsvoorstel: FNV, CNV, NU’91, VenVn en de BOZ partijen (werkgevers)

Wij hebben in het gesprek de werkgevers opgeroepen een pas op de plaats te maken.

Er is afgesproken om terug te gaan naar de tekentafel.

De gezamenlijke conclusie aan het einde van het gesprek was:

“Dit was een eerste verkennend gesprek in deze samenstelling van gesprekspartners en dat is constructief verlopen.

Alle partijen onderschrijven de bevindingen van dhr. Rinnooy Kan en zijn bereid om met elkaar verder verkennend om de tafel te gaan om te bezien over welke thema’s voortkomend uit de bevindingen van prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan  gesproken kan worden.

De minister heeft hen uitgenodigd over enkele weken met een terugkoppeling hierover te komen en te horen welke vervolgstappen zij zien.”

Minister Bruins heeft de tweede kamer hierover geïnformeerd met de volgende brief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z21150&did=2019D44080

Geef een reactie