verslag bijeenkomst jan 2020 op VWS

admin Geen categorie 1 Reactie

14 januari ‘20

Bijeenkomst: VWS, BoZ partijen, FNV, CNV,  NU’91’, Venvn en actiecomité Big 2 in de overgang. Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de diverse deelnemers.

Zowel de BoZ partijen als Venvn brengen hun (nieuwe) visie naar voren die grotendeels overeenkomen:

 • Geen beroepsdifferentiatie.
 • Geen functiedifferentiatie op basis van initieel diploma, wel functiedifferentiatie gebaseerd op kennis, ervaring en competenties.

Aanvulling; waar hbo staat moet dit gezien worden als hbo werk/denkniveau (BoZ)

 • 1 ongedeeld beroep met 1 nieuw beroepsprofiel.
 • Functiedifferentiatie moet lokaal, in de praktijk in samenspraak met de verpleegkundigen geregeld worden.

Aanvulling; de BoZ partijen trekken hierbij niet gezamenlijk als koepel op, de lokale werkgever is direct aanspreekbaar op deze visie.

Aanvulling: Venvn speelt hierin op verzoek een ondersteunende/adviserende rol

 • De opleidingen moeten beter afgestemd worden op de praktijk.

Waarbij de praktijk leidend zou moeten zijn en niet de opleiding (BOZ)

Aanvulling: Venvn gaat eerst een ledenpeiling uitvoeren onder de leden voor zij verdere definitieve stappen nemen hun visie is onder voorbehoud.

Zowel de bonden als het actiecomité geven aan zich grotendeels in bovenstaande punten te kunnen vinden met daarbij wel een aantal bedenkingen en aanvullingen:

 • Benadrukt dat een visie leuk is maar dat het ontzettend belangrijk is dat de lokale werkgever zich daar ook aan houdt. Iets wat op dit moment niet gebeurt; hetgeen de bonden ook signaleren.

Wij zien daarin ook een rol voor de minister of van VWS: een duidelijk signaal is nodig!

 • Ook werd aangegeven dat alle verpleegkundigen lokaal inspraak moeten krijgen en dat dit niet alleen via de VAR en OR lijn moet lopen omdat dit heel vaak niet werkt! 
 • Bovenstaande werd nadrukkelijk erkend door de BoZ waarbij werd aangegeven dat het de wens was om de positie van de verpleegkundigen te versterken doormiddel van goed functionerende VAR’s
 • Ten aanzien van de rapporten van de proeftuinen werd aangegeven dat deze niet representatief zijn; niet elke verpleegkundige heeft daarin een stem gehad.
 •  De praktijk waarin ziektekostenverzekeraars en registers specifiek een hbo-diploma eisen voor bepaalde functies of registratie moet een halt toegeroepen worden omdat anders op die manier alsnog een mbo-hbo differentiatie geforceerd zal worden!

Vervolg:

Wanneer er een gezamenlijke /gedeelde visie die door alle partijen wordt onderschreven tot stand is gekomen (de BoZ zal hierin initiatief nemen) wordt deze weer ingebracht bij minister Bruins /VWS. VWS zal daar steun/actie op aanpassen.

Het actiecomité is voorzichtig positief. Houding en visie van de andere partijen is gedraaid! Onze argumenten en praktijkvoorbeelden lijken nu toch echt gehoord te zijn. Maar er zijn echter nog wel de nodige aandachtspunten!

We willen vragen om ons op de hoogte te houden van jullie ervaringen in de praktijk; zowel positief als negatief zodat wij deze mee kunnen nemen naar de vervolg besprekingen.                                        

E-mail: Dww2018@hotmail.com                                                                        

https://www.nu91-leden.nl/news/Geen_beroepsdifferentiatie_voor_verpleegkundigen&id=2003

https://www.venvn.nl/nieuws/hoe-verder-na-de-wet-big-ii-spreek-je-uit/

https://www.venvn.nl/nieuws/het-gaat-om-opleiding-competenties-en-ervaring/

https://wetbig2.nl/enquete-onderzoek-naar-functiedifferentiatie

Reacties 1

 1. Pingback: Contact met het ministerie van VWS – deel 3 – samen verder - Interactiekracht

Geef een reactie