Wet BIG II

Er is een nieuw wetsvoorstel in kader van Wet BIG II. De verpleegkundige beroepsgroep wordt in tweeën gesplitst in de regieverpleegkundige met hbo profiel en de verpleegkundige met mbo profiel. De wijze waarop dit zou moeten gebeuren heeft vanuit de beroepsgroep veel kritiek gekregen.

De regieverpleegkundige is geïntroduceerd als een nieuw beroep met eigen bevoegdheden en taken. Er is geprobeerd onderscheid te maken tussen mbo en hbo verpleegkundigen waarin de regieverpleegkundige complexe zorg mag verlenen en initiëren. Mbo verpleegkundigen zullen ingezet gaan worden in laagcomplexe en voorspelbare zorg aldus de beroepsprofielen. Het plan is om dit onderscheid in een wet te verankeren wat nadelige gevolgen kan hebben voor zittende verpleegkundigen met een hbo-v curriculum van voor 2012, inservice A, B en Z en mbo verpleegkundigen met specialisatie opleiding. Deze groep kunnen zich niet zomaar meer herregistreren als regieverpleegkundige en vallen in de overgangsregeling. Dit houdt in dat deze verpleegkundigen een toets moeten doen of bijscholing van 1 jaar of de verkorte hbo-v van 3 jaar.

De kern van de kritiek is dat niet gekeken is naar het zorgvuldig opgebouwde portfolio na afronding van de initiële opleiding tot verpleegkundige. Verwacht wordt dat veel verpleegkundigen buiten de boot zullen vallen als blijkt dat zij onvoldoende ruimte krijgen om daadwerkelijk als regieverpleegkundige te gaan werken. Tevens is niet duidelijk of er voldoende vacatures zullen komen voor regieverpleegkundige. Veel verpleegkundigen zullen bij herregistratie uit moeten wijken naar het verpleegkundige register wat een mbo profiel zal gaan krijgen in deze nieuwe wet. Daarnaast is door gebrekkig onderzoek niet aantoonbaar gebleken dat dit een regeling is waar verpleegkundigen om hebben gevraagd. Problemen omtrent de arbeidsmarkt worden niet opgelost. Integendeel, er zijn reële zorgen omtrent kwaliteit van zorg door deze versnippering. Daarnaast is onduidelijk wat de juridische positie van verpleegkundigen zullen worden en uiteindelijk ook de salariëring.

Doordat verpleegkundigen aanvankelijk weinig gehoor kregen bij hun eigen beroepsvereniging V&VN, politieke partijen, vakbond of media is deze actiegroep ontstaan. In enkele weken sloten zich bijna 60.000 verpleegkundigen aan bij deze actiegroep. Het door de eigen beroepsvereniging betitelde ‘breed gedragen’ plan bleek achteraf helemaal niet breed gedragen. Er is besloten om ‘pas op de plaats’ te nemen en de overgangsregeling opnieuw te herzien. De actiegroep is van mening dat de overgangsregeling een gevolg is van de wetgeving. We willen kenbaar maken dat functiedifferentiatie verankerd in een wet niet tot kwaliteit of gewenst onderscheid zal gaan leiden. We blijven ons hiervoor inzetten om de wettelijke verankering voor twee verpleegkundige beroepen van tafel te krijgen.